As i remember

Ons lichaam kunnen wij moeilijk bezien zonder oordeel. Dat oordeel hangt in sterke mate af van het niet stoffelijke zelfbeeld: de herinnering die we over onszelf hebben.

Enkele werken uit de serie As I Remember, werden onlangs gepubliceerd in Bruxelles Art Vue – Human Body is Art – 2021

Bruxelles Art Vue - Human Body is Art
Bruxelles Art Vue – Human Body is Art

Met As I Remember wil ik onderzoeken hoe die stoffelijke én etherische ervaringen in één beeld kunnen samenkomen, en waar de grens ligt in wat we nog kunnen zien als menselijke identiteit.

Ons lichaam en onze identiteit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het “ik” manifesteert zich niet in de eerste plaats op een plek, of in een context van anderen, maar in de meest elementaire woonvorm: ons lichaam.

As I remember is een serie beelden over de merkwaardige relatie tussen ons lichaam en ons zelfbewustzijn. Vanuit een onbegrijpelijk niets vormt zich de lichamelijke materie, en parallel daarmee ons bewustzijn ervan, maar het zijn twee verschillende ervaringen.

It was not here or there

It was only who,

That was what you felt so clearly

Weergaven: 470