Habitat artist statement

HABITAT by Cas Slagboom
Habitat is een fotografisch essay van gecompileerde werken en fotografische verwonderingen, gewijd aan de delicate balans tussen de mens en zijn natuurlijke omgeving. 

Elke afbeelding is samengesteld uit tientallen foto’s, waardoor een nieuwe realiteit ontstaat. Als toeschouwer voel je dat er iets gebeurt wat je niet gewend bent, wat eigenlijk niet klopt, een bijna ongelooflijke enscenering. Ik stel dus een nieuw moment samen dat misschien dichter bij de gewenste werkelijkheid ligt dan we in het hier en nu ervaren.

Ik stel mezelf de vraag welke plek we als mensen innemen in dit complexe en verbazingwekkende ecologische systeem. En ik vraag me af of we in staat zijn dat zo te doen dat we onze aanwezigheid niet onmogelijk maken. 

We leven op deze planeet, maar we weten niet echt hóe we dat moeten doen.

Er is ook geen eenduidig antwoord. Als kunstenaar/fotograaf wil ik op een kunstzinnige manier onze menselijke verlangens en dilemma’s zichtbaar maken en aanzetten tot nadenken over onze rol in het complexe ecosysteem waarvan we afhankelijk zijn.

Ik denk dat het beeld dat we ons vormen van de werkelijkheid slechts een deel van het verhaal is. Het is altijd vanuit het menselijk perspectief, en het daarmee gepaard gaande idee dat we een verantwoordelijkheid hebben die wellicht groter is dan we kunnen dragen.

Natuurlijk is het voor mij als mens onmogelijk om te ontsnappen aan dat perspectief. Toch wil ik een poging doen, omdat ik denk dat nieuwsgierigheid naar het onbekende een wezenlijke inspiratiebron is. Om dat onbekende te zoeken hoef ik niet ver weg, ik moet alleen de wereld die ik ken door elkaar schudden. Met de opnieuw gerangschikte beelden die dat oplevert probeer ik de magie te laten zien van de wereld waarin we leven.

Hoe dan ook is deze wereld de meest bizarre, creatieve en inspirerende ervaring die ik als mens zal kennen. Als een Alice in Wonderland lopen we allen rond in een omgeving die we misschien wel wìllen, maar niet kùnnen begrijpen. Daarvoor is ie te complex. Ik denk ook niet dat het doel is dat we alles kunnen analyseren en controleren. Dat zou in mijn ogen een arrogant streven zijn. Anticiperen is echter iets wat we goed kunnen, en het was tot nu toe de succesformule van de menselijke soort. Daarvoor is kennis nodig, maar ook bewustzijn. De gewaarwording dat onze omgeving geen gebruiksvoorwerp is maar een wezenlijk deel van ons zelf, en de realisatie dat wij daarin niet de belangrijkste factor zijn maar slechts een deel van een fascinerend systeem, kan er voor zorgen dat we met andere inzichten onze kennis toepassen. 

Ik denk dat dit besef en het handelen dat er uit voortkomt onze enige kans tot overleven is. Het mooie is dat we beschikken over de juiste eigenschappen. En ook beschikken we als nooit tevoren over de techniek die nodig is om dat bewustzijn te delen.

Ik wil dat mijn kunst helpt in die bewustwording.

GEZOCHT :
Voor een serie portretten voor mijn project HABITAT zoek ik mensen om de relatie met de aarde om mijn manier te verbeelden. Heb je een bijzonder verhaal of ken jij mensen die dat hebben, alleen of gezamenlijk.
Samen wil ik beelden maken die inspireren anders te kijken naar hoe en waar we leven. Omdat ik geloof dat inspiratie tot nieuwe inzichten kan leiden.

Anders dan bij conventionele portretfotografie staat in deze serie portretten niet de mens, maar zijn verhaal centraal, zijn relatie met onze habitat. 

“De kracht van mensen zichtbaar maken in hun bijzondere relatie met de natuur. Hun kracht als individu, maar ook in een groter verband”

Bijzonder portret
Portret of Yuri – Uit de serie Habitat. zie www.casslagboom.nl/habitat

Als je geïnteresseerd bent of mee wilt doen vul dan je gegevens in dit contact formulier met daarin jou verhaal en een foto, in het kort wie je bent en waarom jij geknipt bent voor deze productie.

Contact Formulier voor aanmelding Habitat


Hits: 826